Expert in verlichting

Installatie & Keuringen

Naast de aanleg van elektra en de installatie van meterkasten voert Kusters Lichtmanagement verplichte NEN 3140-keuringen uit van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen.

Aanleg van elektra en Installatie meterkasten

De aanleg van de benodigde elektra en de installatie van meterkasten kunt u met een gerust hart aan Kusters Lichtmanagement overlaten. Wij zijn erkend installateur en hebben jarenlange ervaring met de aanleg van elektrische infrastructuren en de installatie van meterkasten.

Keuring elektrische arbeidsmiddelen

Sinds 1998 is het NEN 3140-keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen wettelijk verplicht. Kusters Lichtmanagement voert die keuringen graag voor u uit.

In het Arbobesluit staat dat gereedschappen, machines en installaties die op de werkplek worden gebruikt geen gevaar mogen opleveren voor uw werknemers. Om die reden moeten werkgevers de arbeidsmiddelen die op de werkplek worden gebruikt periodiek laten keuren.

Met plezier wisselen wij vrijblijvend met u van gedachten om te komen tot het best passende plan. Er staat u dus niets in de weg om contact met ons op te nemen.
U bent van harte welkom.

Inspectie elektrische installaties conform NEN 3140 en NEN 1010

De Arbowet verplicht de werkgever te borgen dat de gebruikte elektrische installatie veilig is.

In het NEN 3140 concreet worden de in het Arbobesluit geformuleerde eisen op het gebied van elektrische veiligheid verder uitgewerkt. In deze norm wordt voorgeschreven dat een elektrische installatie periodiek dient te worden geïnspecteerd. Deze inspectie bestaat uit een visuele controle en een gedeelte metingen en beproevingen. Het doel van deze inspectie is om zo te bepalen of de installatie veilig kan worden gebruikt. Het is niet van belang of de installatie tot in detail voldoet aan de voorschriften. Dit vereist van de inspecteur een vakkundig inzicht in gebruik van de installatie en juiste toepassing van de voorschriften. Kusters voert dit graag voor u uit.

Een NEN 3140 keuring is een periode-inspectie van bestaande elektrische installaties.

Tijdens deze inspectie keuren wij als onafhankelijk specialist de elektrische installaties op diverse aspecten, gericht op een veilige bedrijfsvoering.

Licht en goede verlichting is belangrijk voor iedereen. Licht beïnvloedt ons dagelijks werk, gezondheid en ook onze gevoelswereld, direct en indirect . . .

Laat u daarom goed adviseren door een deskundig bureau: Kusters Lichtmanagement.